HOMENET BRAND

สินค้าจากชุมชนเพื่อชุมชน

เกี่ยวกับเรา

สินค้าที่คุณกำลังสนับสนุน มาจากกลุ่มชาวบ้านซึ่งรวมตัวกันทำงานอยู่ที่บ้าน ตามชุมชนต่างๆ และพัฒนาเป็นอาชีพ เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สินค้าจากภาคเกษตร อาหารแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และอีกมากมาย สิ่งที่พวกเขาจะได้รับ คือ ความมั่นคงทางอาชีพ ความภูมิใจในงานของตนเอง ความสุขจากการทำงานและรายได้ ขอบคุณที่สนับสนุนเรา 


Photo Credit - Paula Bronstein/Getty Images Reportage

  |  
Powered by Webiz!
homenetthailand
homenetthailand
39375
36294
3 กุมภาพันธ์ 2017
25 เมษายน 2019

฿

-

กรุงไทย

สหกรณ์บริการเครือข่ายตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนังจำกัด

ยูเนียนมอลล์ลาดพร้าว

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว